top of page

SÄÄNNÖT

1. Yleistä

Säännöt ja rajoitukset on tehty yhteisiksi ohjeiksi pelitilanteisiin pelaajien sekä pelialueen turvallisuutta ajatellen. Sääntöjen noudattaminen lähtee jokaisesta pelaajasta itsestään. Viime kädessä järjestäjät voivat huomauttaa rikkomuksista, tai räikeissä tai toistuvissa tapauksissa rangaista pelaajaa esim. tapahtumasta poistamisella tai porttikiellolla.

Pelinjärjestäjät varaavat oikeuden tarpeen vaatiessa tulkita sääntöjä tilanteen mukaisesti. Osallistumalla peliin vakuutat lukeneesi ja ymmärtäneesi pelin säännöt, sekä sitoudut noudattamaan niitä.

Sinisellä korostetut kohdat ovat saaneet lisäystä tai niitä on muutettu edellisen pelin jälkeen. Kiinnitä näihin erityistä huomiota.

1.1. Hyväksytyt silmäsuojaimet ja kaasunaamarit

Silmien suojaaminen hyväksytyillä silmäsuojaimilla on pakollista pelialueella koko tapahtuman aikana. Pelinjohto suosittelee myös alakasvosuojien tai hammassuojien käyttöä kaikille pelaajille.

Silmäsuojaimiksi hyväksytään airsoft- tai paintball-käyttöön suunnitellut maskit ja lasit. Myös ns. ballistiset suojalasit (esim. Bolle, ESS, Wiley X) ovat sallittuja.

Mikäli haluat käyttää tapahtumassa kaasunaamaria, vaaditaan siihen ballistiset linssit. Lasiset linssit ovat ehdottomasti kielletty. Pelinjohto suosittelee puolikaasunaamaria ja yllämainittuja silmäsuojaimia jos et ole varma naamarisi turvallisuudesta.

Epäselvissä tapauksissa lasit testataan pelinjärjestäjän toimesta ampumalla niitä tehokkaalla airsoft-aseella lähietäisyydeltä. Mikäli suojaimet rikkoutuvat testissä, pelinjärjestäjät eivät näitä korvaa.

1.2. Hyväksytyt aseet ja kuulat

Tapahtumassa aseiksi hyväksytään kaikki 6mm kuulia ampuvat sähkö-, jousi-, kaasu-, ja paineilmatoimiset airsoft-aseet, tehorajojen sisällä.

 

Kumiset tai muusta vastaavasta pehmeästä materiaalista valmistetut vaarattomat harjoitus-, lelu- tai bofferiveitset ovat sallittuja. Näiden kiinnittäminen aseeseen pelin aikana on kuitenkin kiellettyä.

 

Aseisiin liitettävät toissijaiset aseet (esimerkiksi kranaatinheittimet) ovat sallittuja, ja näiden lähtöenergiarajoituksissa noudatetaan yleisiä sarjatuliaseiden rajoituksia.

Pelissä käytettävät kuulat sekä heitettävät kranaatit tarjotaan pelinjohdon toimesta, sisältyen pelimaksuun. Omien kuulien sekä kranaattien käyttäminen tapahtuman aikana on kiellettyä.

1.3. Ampuminen ja turvallisuus

Ampujan tulee aina nähdä ammuttava kohde. Sokkona ampuminen esimerkiksi suojan tai nurkan taakse on kielletty. Omaa päätä pienemmistä aukoista ampuminen on kiellettyä. Sisätiloissa saa ampua ainoastaan kertatulta, ja käyttää vain aseita, joiden lähtöenergia on alle 1,4J.

1.4. Aseiden tehorajat, vaatimukset ja ampumaetäisyydet

Jokainen pelaaja on velvollinen tietämään oman aseensa lähtöenergia. Kaikkien peleissä käytettävien aseiden lähtöenergia määritetään pelipaikalla löytyvällä kronometrillä ilmoittautumisen yhteydessä. Lähtönopeus mitataan pelissä käytettävällä kuulalla ja hopin asetuksella, käyttämällä pelinjohdon tarjoamia kuulia.

Sarjatuliaseet, haulikot, ja pistoolit:

 • Maksimilähtöenergia on 1,4J pelikuulalla mitattuna.

 • Pelinjohto kuitenkin vahvasti suosittelee pelaajia tuomaan peliin 1,2J tai heikkotehoisemman aseen, pelin luonteesta johtuen.

Konekiväärit:

 • Maksimilähtöenergia on 2,0J pelikuulalla mitattuna.

 • Aseen on mallinnettava jotain oikean elämän vyösyöttöistä konekivääriä, kuten esimerkiksi PKM, M249 SAW, M60.

 • Poikkeuksena sallitaan myös RPK ja RPK-74.

 • Minimiampumaetäisyys aseella on 10m.

 • Pelaajalla on oltava kannossa alle 1,4J ampuva vara-ase lähitilanteita varten.

Itselataavat tarkkuuskiväärit:

 • Maksimilähtöenergia on 2,5J pelikuulalla mitattuna.

 • Aseen on mallinnettava jotain oikean elämän tarkkuuskivääriä, kuten esimerkiksi SVD, SR25, M14, ja oltava varustettu suurentavalla optisella tähtäimellä.

 • Aseella pitää olla mahdollista ampua ainoastaan kertatulta. Mahdollinen sarjatulitila on poistettava teknisesti siten, ettei asetta voi peliolosuhteissa muuntaa ampumaan sarjaa.

 • Minimiampumaetäisyys aseella on 10m.

 • Pelaajalla on oltava kannossa alle 1,4J ampuva vara-ase lähitilanteita varten.

Tarkkuuskiväärit:

 • Maksimilähtöenergia aseella on 3J pelikuulalla mitattuna.

 • Aseen tulee olla pulttilukko, tai muutoin kertaviritteinen.

 • Minimiampumaetäisyys aseella on 20m.

 • Pelaajalla on oltava kannossa alle 1,4J ampuva vara-ase lähitilanteita varten.

Pelissä käytettävien lippaiden normaali koko on maksimissaan 90 kuulaa. Lippaiden on oltava fyysisesti rajoitettuja siten, että lippaaseen ei voi täyttää enempää kuin 90 kuulaa. Poikkeuksena tälle säännölle ovat aseet, joille ei ole saatavilla 90 kuulan rajan alle meneviä lippaita; näille sallitaan lippaiden vajaatäyttö. VHL-pisteitä käyttämällä pelaaja voi avata käyttöönsä isommat (maks 150 kuulaa) midcap lippaat, tai konekiväärin, jolla ei ole lipasrajoituksia.

Mikäli käytät pelissä pelkästään realcap-lippaita, saat käyttöösi yhden VHL-lisäpisteen. Realcap on rajoitettu samaan ammusmäärään kuin vastaava oikea lipas (tyypillisesti 30). Mikäli aseeseen ei ole saatavilla tällaisia lippaita, lippaan alilataaminen vaadittuun kuulamäärään sallitaan myös.

1.5. Kranaatit ja heitteet

Pelissä on pelinjohdon tarjoamia pyroteknisiä käsikranaatteja. Käsikranaatti haavoittaa pelaajan 5 metrin säteellä räjähdyksestä, ellei pelaaja ole suojassa.

 

Kranaatteja ei voi käyttää kuivalla kelillä ja niitä on valvottava. Kranaatteja käytettäessä, ennen heittoa on huudettava kovaan ääneen "KRANAATTI!", jotta vastapuoli voi tarpeen vaatiessa, esimerkiksi sisätiloissa suojata kuulonsa.

1.5.1. Miinat ja ansat

Tapahtumassa voi olla pelinjohdon asentamia tai tarjoamia miinoja. Nämä ovat ensisijaisesti paukkuserpentiinejä, mutta voivat olla myös muita äänen tai efektin tuottavia objekteja, jotka laukaistaan jonkinlaisella ansalla. Tämä voi esimerkiksi olla polun yli viritetty ansalanka paukahtavalla tai piippaavalla hälyttimellä.

 

Mikäli tällainen miina tai ansa laukeaa, kaikki suojautumattomat pelaajat 5 metrin säteellä miinasta tai ansasta haavoittuvat, noudattaen tavanomaisia osumasääntöjä.

 

Mikäli pelaajalla on VHL-taito Teknikko, hän voi halutessaan myös purkaa näitä miinoja tai ansoja. Ilman tätä taitoa pelaaja ei voi purkaa miinoja.

1.6. Asenne, vastuu, ja velvollisuudet

Muista, että tapahtuma on hauskanpitoa. Jos joku huomauttaa sinulle esimerkiksi säännöistä, ei siitä missään tapauksessa tule loukkaantua, vaan se tulee ottaa opetuksena tulevaisuutta ajatellen. Jos olet asiasta eri mieltä, voi siitä keskustella järkevästi, mutta älä ala riitelemään. Tiukkojen pelitilanteiden ja kipeiden osumien yhteydessä saattaa kiukuttaa, mutta hillitse hermosi.

Jokainen pelaaja on vastuussa itsestään ja omista varusteistaan, muiden pelaajien tavaroihin koskeminen ilman erillistä lupaa on ehdottomasti kielletty. Jos kuitenkin selvästi pystytään todistamaan, että pelaaja on omilla toimillaan ja säännöistä piittaamatta aiheuttanut toiselle fyysistä tai materiaalista vahinkoa, on koituneet vahingot korvattava.

Jos löydät pelialueelta tarvikkeita (lippaat, juomapullot ym.), on velvollisuutesi korjata ne talteen ja ilmoittaa löydöstä. Mikäli tavaralle ei löydy omistajaa, tulee tavara luovuttaa pelinjärjestäjälle, joka pyrkii etsimään sille omistajan. Löytötavaran pitäminen itse on varkaus!

1.7. Päihteet

Kaikenlaisten päihteiden käyttö on kielletty. Jos pelaajan epäillään olevan päihteiden vaikutuksen alaisena tapahtumassa, häneltä voidaan evätä mahdollisuus pelata. Jos pelaat, et ota; jos otat, et pelaa.

1.8. Roskat

Mikäli teet roskia tapahtuman aikana (syötävien kääreet, tyhjät pullot, jne.) pyri pakkaamaan ne omaan mukanasi liikkuvaan roskapussiin ja vie se pois pelialueelta tapahtuman päätyttyä. Tilanteessa jossa roskapussia ei satu olemaan mukana, löytyy molemmista alueen kylistä jäteastiat roskille. Roskien heittämisestä luontoon tullaan yksiselitteisesti poistamaan kyseinen henkilö tapahtumasta.

1.9. Häirintä ja kiusaaminen

Pelissä pyritään nollatoleranssiin kaikenlaisen häirinnän sekä henkisen väkivallan osalta ja sitä sattuessa asiaan pyritään puuttumaan napakasti. Peli on luonteeltaan sellainen, että pelin aikana voivat tunteet kuumeta ja tilanteet mennä liian henkilökohtaisiksi aivan tarkoittamattakin. Pelissä käytettävillä säännöillä ja mekaniikoilla pyritään ehkäisemään ongelmia mahdollisimman tehokkaasti, mutta sen lisäksi pelin järjestäjät ovat saatavilla mikäli ongelmatilanteita ilmenee. Ikävästä fiiliksestä, kiusaamisesta ja epäreilulta tuntuvasta kohtelusta kannustetaan siksi aina kertomaan järjestäjille ja pelistä voi siirtyä off-game alueelle tarvittaessa.

2. Pelin aikana

2.1. Ingame ja offgame, nyrkkisääntö.

Pelissä ollaan pelaamassa hahmoa. Tämä tarkoittaa että kaikki keskustelu ja toimesi pelissä mallintavat hahmosi käytöstä, eli näyttelet tätä pelin käydessä (ingame). On tärkeää ymmärtää ero hahmon pelaamisen ja oman puheen sekä käytöksesi välillä, ettei väärinymmärryksiä pääse kehittymään. Mikäli haluat sanoa jotain hahmosi ulkopuolella tai vaikka kysyä jotain pelin mekaniikkoihin liittyen, laita käsi nyrkissä otsallesi ja aloita lauseesi sanomalla 'offgame'. Tämä viestii muille pelaajille että kommentti on pelin ulkopuolinen, ja heidän hahmonsa eivät siihen reagoi. Vältä kuitenkin turhaa offgame puhetta, sillä se häiritsee pelin sujuvaa kulkua ja rikkoo immersiota.

2.2. Vaaratilanteet

Vaaratilanteita pyritään välttämään. Mikäli kuitenkin pelialueella huomataan sinne kuulumatonta toimintaa tai vaaratilanne syntyy pelin ollessa käynnissä, tulee vaaran ensimmäisenä huomanneen pelajan huutaa kuuluvalla äänellä "PELI SEIS!" välittömästi, tilanteesta riippumatta. "PELI SEIS!" -huuto kuuluu jokaisen pelaajan velvollisuuksiin, ja jokaisen pelaajan on toistettava tämä huuto. Pelin ollessa seis, pelaajat eivät liiku paikaltaan mihinkään ennenkuin pelin keskeyttänyt tilanne on selvitetty.

Esimerkkejä tilanteista joissa peli on keskeytettävä:

 • Peliin kuulumattomia henkilöitä ilmaantuu pelialueelle. Sivullisille käydään ilmoittamassa alueella tapahtuvasta aktiviteetista ja pyydetään ystävällisesti siirtymään alueen ulkopuolelle.

 • Pelipaikalla sattuu tapaturma, joka vaatii suurempaa hoitoa.

 • Oma tai pelikaverin silmäsuojus putoaa päästä, särkyy tai menee muuten sellaiseen kuntoon, että pelaamisen jatkaminen voi aiheuttaa vaaratilanteen.

 • Muut vaaratilanteet, kuten esimerkiksi tulipalot.

Kun pelin katkaissut asia on selvitetty, peli jatkuu huudolla "PELI KÄY!", tai katkeaa siihen huudolla "PELI OHI!". Kummassakin tapauksessa huuto toistetaan.

2.2.1. Liikennevalosääntö

Mikäli pelissä tulee tilanne, jossa koet pelaajan läsnäolon tai tilanteen ahdistavaksi henkisesti tai fyysisesti, voit käyttää turvasanoja KELTAINEN ja PUNAINEN. Kun tilanne lähestyy epämukavuusaluettasi, voit sanoa kanssapelaajillesi keltainen. Tällöin he tietävät että tilanne on toistaiseksi OK, mutta tämän pidemmälle sitä ei saa viedä. Jos koet tilanteen epämukavaksi ja haluat siitä pois, sano punainen. Tällöin pelaajat keskeyttävät toiminnan ja voit poistua tilanteesta jos siltä tuntuu, tai jatkaa hetken keskustelun jälkeen, jossa yhdessä sovitaan miten tilannetta jatketaan. Turvasanat tulee sanoa sellaisenaan eikä sisällyttää lauseen sisälle, epäselvyyksien välttämiseksi.

2.3. Pelin aloitus ja lopetus

Ennen peliä pidetään alkubriiffi, jossa pelaajien kanssa käydään läpi pelin säännöt, henki, ja muita asioita. Alkubriiffin jälkeen pidetään osapuolien omat briiffit, joissa käydään läpi osapuolikohtaisia asioita. Tämän jälkeen pelaajat siirtyvät määritellyille aloituspaikoilleen. Kun pelinjohto toteaa pelaajien olevan valmiina, peli käynnistetään huudolla "PELI KÄY!". Pelaajien velvollisuus on toistaa tämä huuto.

Kun tapahtuma päättyy, peli päätetään huudolla "PELI OHI!". Tämä huuto toistetaan. Tämän jälkeen pelaajan kuuluu irroittaa aseestaan lipas, ja ampua tyhjälaukaus maahan. Tämän jälkeen aseilla ampuminen on kiellettyä muuten kuin hopinsäätöalueella.

2.4. Osumat, haavoittuminen, parantaminen, eliminoituminen, ja uudelleensyntyminen

2.4.1. Osumat ja haavoittuminen

Mikäli pelaajaan tai hänen varusteisiinsa (poislukien hänen aseeseensa) osuu kuula, pelaaja ottaa tästä osuman. Osuman saatuaan pelaaja huutaa kuuluvaan ääneen "OSUMA", ja käy makaamaan maassa haavoittuneena, tuskiaan valittaen. Eläytyminen osumaan on suositeltavaa, ja huudon "OSUMA" voi halutessaan korvata tuskanhuudolla. Mikäli pelaajaa ei lääkintätaidolla varustettu toinen pelaaja paranna 15 minuutin sisään haavoittumisesta, hän vuotaa kuiviin ja eliminoituu.

Haavoittunut pelaaja saa puhua vapaasti, näytellen kipua. Haavoittunut pelaaja saa myös ryömiä maassa, hyvin hitaasti ja hyvin tuskallisesti, käyttäen ainoastaan käsiään etenemiseen. Mikäli haavoittuneeseen pelaajaan osuu uudestaan kuula tai hänet puukotetaan, hän eliminoituu.

Toinen pelaaja voi myös hätäsiirtää haavoittunutta. Hätäsiirto on tehtävä hyvän maun rajoissa, eläytyen, tuskallisesti, ja hitaasti. Juokseminen tai käveleminen haavoittunutta kädestä pitäen ei ole riittävää hätäsiirtoa.

2.4.2. Haavoittuneen hoitaminen

Mikäli pelaajalla on sopiva VHL-taito ("lääkintämies" tai "lääkäri") sekä sopiva lääkinnällinen esine (ensiside tai lääkintäpakkaus) hallussaan, hän voi parantaa toisen haavoittuneen pelaajan.

 

Ensisidettä käyttämällä haavoittunut parannetaan sitomalla ensiside huolella haavoittuneen pelaajan osumakohdan ympärille. Ensiside pitää käyttää koko pituudeltaan. Hoito on valmis, kun ensiside on käytetty kokonaisuudessaan.

 

Lääkintäpakkauksella voidaan poistaa haavoittuneelta ja hoidetulla pelaajalta ensiside. Lääkintäpakkausta käytetään esittämällä haavoittuneen pelaajan haavojen hoitamista. Lääkintäpakkauksen käyttö pelaajan hoitamiseen vie aikaa viisi minuuttia, jonka aikana molempien pelaajien on suositeltavaa eläytyä hoitotoimenpiteisiin.

2.4.3. Eliminoituminen

Mikäli pelaaja ottaa osuman, eikä häntä paranneta 15 minuutin aikana, hän eliminoituu. Pelaaja voi myös halutessaan eliminoitua odottamatta tätä 15 minuuttia. Tämän käyttäminen peliteknisen edun saamiseksi (esimerkiksi pelillisen omaisuuden suojelemiseksi) on kiellettyä.

Mikäli pelaajaan osutaan uudelleen, tai häntä puukotetaan hänen ollessa haavoittunut, hän eliminoituu.

Mikäli pelaaja on haavoittunut aiemmin ja häneen on sidottu ensiside, seuraava osuma eliminoi pelaajan automaattisesti.

Eliminoituessaan pelaaja ottaa esille kirkkaan oranssin liinan eli "raatoliinan" merkatakseen olevansa eliminoitu, ja siirtyy uudelleensyntymisalueelle eli "respalle". Pimeä-aikaan eliminoitujen pelaajien suositellaan käyttävän punaista valoa tai punaista valotikkua.

2.4.4. Parantaminen

Haavoittuneelta ja sidotulta pelaajalta voi poistaa sidotun ensisiteen toinen pelaaja, jolla on VHL-taito "lääkäri" sekä sopiva lääkintäpakkaus. Tämän jälkeen pelaaja voi haavoittua uudelleen ilman automaattista eliminoitumista.

2.4.5. Uudelleensyntyminen

Uudelleensyntyminen, eli ns. "respaus" tapahtuu pelinjohdon ennalta määrittämällä paikalla. Uudelleensyntyminen vie aikaa 30 minuuttia; alkaen pelaajan saapumisesta uudelleensyntymispaikalle. Uudelleensynnyttyään pelaaja ei muista oleellisia asioita liittyen omaan eliminoitumiseensa (esimerkiksi jouduttuaan selkäänpuukotetuksi, hän ei muista sen tekijää).

2.4.6. Aseosumat

Mikäli pelaajan aseeseen tulee osuma, hän ei haavoitu, mutta hänen aseensa menee tästä epäkuntoon. Epäkunnossa olevaa asetta ei voi käyttää, ennen kuin se korjataan sellaisen pelaajan toimesta, jolla on VHL-taito "teknikko". Teknikko näyttelee aseen korjaamisen, mihin kuluu aikaa 5 minuuttia. Tämän aikana korjaaja saa tehdä muutakin sivussa, mutta taisteluun ei voi osallistua asetta korjatessa.

3. Erityissäännöt

3.1. Säteily

Pelissä on radioaktiivisia alueita, esineitä ja tapahtumia. Kaikilla pelaajilla tulee olla mukana säteilyannosta mittaava naru, johon lisätään solmuja radioaktiivisuutta saadessa. Neljä solmua narussa eliminoi pelaajan välittömästi.

Säteily pelissä jaetaan kolmeen vahvuuteen: valkoiseen, keltaiseen, ja punaiseen.

 

Säteilyä ilmenee pelissä alueina, jotka on merkattu maastoon käyttäen kyseisillä väreillä merkattuja sauvoja, sekä laskeumana joita vastaavat savuheitteet.

 • Valkoiselle säteilyalueelle meneminen antaa pelaajalle yhden annoksen (yhden solmun) säteilyä.

 • Keltaiselle säteilyalueelle meneminen antaa pelaajalle kaksi annosta (kaksi solmua) säteilyä.

 • Punaiselle säteilyalueelle meneminen antaa pelaajalle kolme annosta (kolme solmua) säteilyä.

Säteilyä voidaan poistaa pelaajasta käyttämällä säteilyä puhdistavia lääkkeitä.

3.2. Purkaukset

Pelissä on purkauksiksi kutsuttuja tapahtumia, jotka eliminoivat kaikki pelaajat jotka eivät ole suojautuneet sisätiloihin. Purkauksista varoitetaan ja ilmoitetaan käyttäen kovaäänistä sireeniä. Sireeniä käytetään jaksoittain:

 

 • Ensimmäinen sireenin soitto on varoitussoitto: tämä kertoo, että purkaus on tulossa pian. Pelaajalle ei tapahdu vielä mitään, mutta tässä vaiheessa pelaajan on suositeltavaa hakeutua suojaan.

 • Toinen sireenin soitto on hälytyssoitto, joka kertoo, että purkaus on käynnissä. Mikäli pelaaja ei ole suojautunut kun tämä sireeni soi, pelaaja eliminoituu välittömästi.

 • Kolmas sireenin soitto kertoo, että vaara on ohi, ja pelaaja voi jatkaa pelaamista taas haluamallaan tavalla.

Purkauksilta voi suojautua siirtymällä sisätiloihin, jolloin purkaus ei vaikuta pelaajaan. Sisätiloiksi lasketaan tässä mikä tahansa alueella oleva kiinteä rakennus tai rakennelma, jossa on seinät, ja joka tarjoaa säänsuojaa.

3.2. Puukottaminen ja tyrmäys

Pelaaja voidaan eliminoida puukottamalla. Puukottaminen tapahtuu koskettamalla pelaajaa hellästi, ja sanomalla "puukko". Puukottajalla on oltava kädessään pehmeä harjoitus/lelu/bofferiveitsi. Puukotettu pelaaja ottaa tästä osuman osumasääntöjä noudattaen. Puukotettu pelaaja saa siis halutessaan parkaista ulos äänen.

Mikäli pelaajaa ei haluta puukottaa, tämä voidaan myös tyrmätä. Tyrmäys tapahtuu koskettamalla pelaajaa hellästi, ja sanomalla "tyrmäys". Tyrmääjällä on oltava kädessään jonkinlainen tähän soveltuva astalo; kuten esimerkiksi pehmeä bofferinuija, tai ase. Asetta käyttäessä, kohdetta ei saa koskettaa käyttämällä tätä. Tyrmätty pelaaja taintuu maahan tajuttomaksi viiden minuutin ajaksi, eikä huomaa tai havaitse mitään mitä tapahtuu tänä aikana. Tyrmäys on hiljainen, ja tyrmätty pelaaja ei saa päästää ääntä.

Puukottaminen ja tyrmäys vievät hetken aikaa. Pelaajien sarjapuukottaminen tai -tyrmäys vauhdilla, eli ns. pikapuukottaminen on kiellettyä.

3.3. Pelilliset esineet

Tapahtumassa on erilaisia pelillisiä esineitä eli proppeja, joilla on erilaisia funktioita. Nämä esineet ovat pääsääntöisesti merkattu keltaisella värillä, tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta. Kulutustarvikkeet, kuten kuulat, lääkintätarpeet, ja peliraha eivät kuitenkaan ole merkattuja. Pelillisiä esineitä saa käsitellä pelin aikana, mutta niiden vieminen pois tapahtuma-alueelta on ehdottomasti kiellettyä. Mikäli pelaajalla on hallussaan pelillisiä esineitä pelin päättyessä, hänellä on velvollisuus palauttaa nämä pelinjohdolle.

3.3.1. Lukot

Tapahtumassa on joitakin pelillisiä lukittuja ovia ja esineitä.

Pelilliset lukitut objektit ovat merkattu selkeästi keltaisella värillä,

joko teipillä tai maalilla. Pelaajat, joilla on VHL-taito Teknikko 

voivat avata nämä erillisellä pelinjohdon antamalla koodikirjalla,

jonka käyttö mallintaa tiirikointia.

 

Vaihtoehtoisesti Teknikot voivat myös murtaa lukot auki käyttäen voimapihtejä, eli pulttisaksia. Muiden työkalujen käyttäminen on kiellettyä. Murrettaessa pelillistä lukkoa, murtajan on oltava ehdottoman varovainen, että kykenee siihen rikkomatta mitään muuta kuin itse lukkoa: ovenkarmeja, ovea, tai lukittua esinettä ei saa rikkoa missään tilanteessa.

 

Tapahtumassa on rajattu määrä pelinjohdon tarjoamia voimapihtejä.

Teknikot voivat myös tuoda peliin omat voimapihtinsä halutessaan,

mutta toivottavaa olisi että ne sopivat myös tapahtuman henkeen.

 

Tapahtuma-alueella on myös tapahtuman ulkopuolisia lukittuja varastoja ja laatikoita. Nämä eivät ole merkattuja, ja näiden murtaminen tai muu käsittely on kiellettyä kaikissa olosuhteissa. Huomioi siis lukkoa käsitellessä, että lukko on varmasti pelinsisäinen ja merkattu selkeästi keltaisella värillä.

3.4. Ryöstäminen, vangitseminen, aseistariisuminen, ja tutkiminen

3.4.1 Ryöstäminen

Pelaajilta voidaan ryöstää pelillistä materiaalia, eli kulutustarvikkeita sekä proppeja. Pelaajat voivat halutessaan myös luovuttaa henkilökohtaista tavaraa ryöstössä. Pelaajia jotka eivät ole osapuolta bandiitit pyydetään kuitenkin välttämään satunnaista ryöstelyä, ellei siihen ole painavaa syytä.

 

Eliminoituneen pelaajan ryöstäminen on sallittua, mutta ryöstön pitää tapahtua samassa tilanteessa pelaajan tiputtamisen kanssa. Aiemmassa taistelussa tippuneita pelaajia ei voi siis ryöstää jälkeenpäin, jos sattuu paikalle. Pelaajia pyydetään kuitenkin välttämään ryöstömurhausta, ja käyttämään muita keinoja mahdollisuuksien mukaan.

 

Ryöstettäessä uhrilta rahaa, on hyvä nyrkkisääntö viedä pelaajan rahoista puolet: pelaajan ryöstäminen kokonaisuudessaan nakertaa peli-iloa huomattavasti. Ryöstettäessä uhrilta ammuksia, pelaajalta voidaan viedä ainoastaan ammukset jotka eivät ole ladattuina lippaisiin. Pelaajien lippaita ei siis saa tyhjentää.

3.4.2. Ruumiintarkastus, aseistariisuminen, ja vangitseminen

Pelaajaa tutkittaessa tai riisuttaessa aseista, kysytään pelaajalta ensiksi suostuuko tämä tutkittavaksi. Mikäli pelaaja suostuu tähän, hänet voidaan tutkia, ja hän saa pitää kaiken pelillisen omaisuutensa ja aseensa jota häneltä ei löydetä tutkimisen aikana. Mikäli pelaaja haluaa, hän voi kieltäytyä ruumiintarkastuksesta milloin haluaa.

Mikäli pelaaja kieltäytyy ruumiintarkastuksesta, häntä ei saa tutkia, ja hänen on luovutettava kaikki pelillinen omaisuutensa tutkijan haltuun, eikä hän voi käyttää aseitaan tarkastuksen jälkeen.

Aseistariisunta tapahtuu koskettamalla pelaajan asetta ja ilmoittamalla kyseisen aseen olevan riisuttu. Tämän jälkeen pelaaja ei saa käyttää kyseistä asetta. Mikäli pelaaja suostuu, aseen voi takavarikoida myös ottamalla se pois hänen luvallaan (jolloin mikäli pelaaja saa sen takaisin haltuunsa, hän voi yhä käyttää sitä).

Pelaajan vangitseminen vaatii hänen suostumuksensa. Mikäli pelaaja kieltäytyy vangitsemisesta, hänen on luovutettava kaikki pelillinen omaisuutensa, ja hän eliminoituu. Vangitun pelaajan raajojen sitominen/raudoittaminen on kiellettyä. 

voimapihdit.png
bottom of page